Mary Healy - główny gość Forum Charyzmatycznego 2019

Dr Mary Healy od wielu lat jest związana z Odnową Charyzmatyczną, służąc jako przewodnicząca Doktrynalnej Komisji ICCRS w Rzymie. Jest również członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

Profesor w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit. Jest też głównym redaktorem Katolickiego Komentarza Biblijnego i autorką dwóch jego tomów - Ewangelii św. Marka oraz Listu do Hebrajczyków.

 

Posługuje jako międzynarodowy mówca, poruszając się w temacie ewangelizacji, uzdrowienia oraz życia duchowego, w ścisłym w odniesieniu do Pisma Świętego.

Jest autorką wielu książek, w Polsce została wydana m.in. pozycja -  "Uzdrowienie - Boża miłość nie ma granic" oraz "Mężczyźni i kobiety są z raju".

 

Mary Healy była głównym gościem Forum Charyzmatycznego - "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny", które odbyło się w lutym 2019 roku w Łodzi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Centrum Mocni w Duchu!

.

.

.

(zamieszczono 2018-12-02)