Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

W ewangelizacji nie rezygnuje się z nikogo, nie okazuje się niechęci nikomu, pogardy nikomu, odwetu nawet nieprzyjaciołom – nigdy policzka lewego nie szczędzi się, chociaż się dostało w prawy. Nie pokazuje się zębów nikomu, nie wpada się w jakiś nastrój złości, gniewu, niecierpliwości. To jest droga trudna, bo to jest też droga krzyżowa. To jest krzyżowa droga, ale zbawcza.

kard. Stefan Wyszyński (Choszczówka, 8.05.1975)

 

Larry i Andy Oney

Andi i Larry byli gośćmi sesji "Moc uwielbienia"(10-11 lutego) w Łodzi. Modlitwa była skoncentrowana na uwielbieniu Boga oraz na rozpoznaniu tego, do czego wzywa Bóg każdego z nas.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

 

Larry Oney, stały diakon archidiecezji katolickiej Nowego Orleanu, służy w parafii Bożego Miłosierdzia w Kenner w stanie Luizjana. Mieszka w Nowym Orleanie z żoną Andi, ma 5 dzieci.

Diakon Oney międzynarodowym mówcą i kaznodzieją, prowadzi wyjazdy misyjne w wielu miejscach Afryki, Brazylii, Europy, Kanady i w całych Stanach Zjednoczonych. Dynamiczny styl i przesłanie pełne nadziei doprowadziły go do setek przemówień na całym świecie.

Jest założycielem i prezesem organizacji „Nadzieja i Cel” (Hope and Purpose Ministries) organizacji charytatywnej, której misją jest rozszerzanie królestwa Bożego (Mt 10,7), niesienie innym nadziei i poczucia celu (Jr 29,11-14), oraz opatrywanie zranionych na duchu (J 10,10).  Główne zadania to nauczać, wspierać i inspirować ludzi poprzez tworzenie, publikowanie i rozpowszechnianie katolickich materiałów we wszystkich mediach.

Oney jest także prezesem HGI Global - firmy zewnętrznej zajmującej się administracją i zarządzaniem projektami. Aktywnie zaangażowany w społeczność, zasiada w Radzie Powierniczej dla Uniwersytetu Franciszkańskiego i jest członkiem Kapituły Legatejskiej Nowego Orleanu - międzynarodowej grupy katolickich dyrektorów generalnych i ich małżonków.

Jest autorem trzech książek: Amazing Grace Overcoming Race , Refleksje o królestwie Bożym i UP THE FAITH! Bóg kocha wiarę, która zawsze patrzy w górę ! Jest także współautorem książki z ks. William Maestri - głoszenie Jezusa w czasach nowej ewangelizacji dla księży i ​​diakonów.

.

Więcej na temat przedsięwzięć podejmowanych przez Larry’ego można przeczytać tutaj: www.HopeAndPurpose.org

 

Andi Oney, żona Larry’ego w 2013 r. uczestniczyła w spotkaniu liderów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Betlejem w Izraelu, gdzie podczas modlitwy o nowe wylanie Ducha Świętego miała głębokie doświadczenie duchowe. W wyniku tego doświadczenia swoją posługą głoszenia odpowiada na wezwanie, aby podzielić się z innymi darem chrztu w Duchu Świętym. Andi była wielokrotnie zapraszana jako mówca na różne wydarzenia charyzmatyczne, również międzynarodowe. Miłość, jaką Andi darzy Pismo Święte, a także jej zapał do zgłębiania spraw Bożych nieustannie motywują ją, aby wzrastać w wierze..

Chociaż pierwszym miejscem posługi Andi jest jej dom i rodzina, posiada ona także prawdziwy dar gościnności wobec innych ludzi, do których jest posyłana. Razem z mężem często przyjmują w swoich progach księży z całego świata, aby ci mogli odpocząć i pełniej doświadczyć wspólnoty z Kościołem. Z wykształcenia jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz wykwalifikowanym pracownikiem administracji i nadzoru w systemie edukacji.

.

Aby jeszcze bliżej poznać Andi, wejdź na stronę: www.AndiOney.com.

.

Płyty z konferencjami z Forum Charyzmatycznego  "Moc

Uwielbienia" - są tutaj!

.

.

.

(zamieszczono 2017-01-15)