Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

W ewangelizacji nie rezygnuje się z nikogo, nie okazuje się niechęci nikomu, pogardy nikomu, odwetu nawet nieprzyjaciołom – nigdy policzka lewego nie szczędzi się, chociaż się dostało w prawy. Nie pokazuje się zębów nikomu, nie wpada się w jakiś nastrój złości, gniewu, niecierpliwości. To jest droga trudna, bo to jest też droga krzyżowa. To jest krzyżowa droga, ale zbawcza.

kard. Stefan Wyszyński (Choszczówka, 8.05.1975)

 

José H. Prado Flores

José H. Prado FloresJosé H. Prado Flores, znany też jako Pepe Prado, urodził się 15 maja 1947 roku w Mexico City. W 1981 roku ożenił się z Susan - ślub odbył się w Kanie Galilejskiej. Mają czworo dzieci: Susan, Juana Marcos, Dawida i Ana Gabriela. Niestrudzony ewangelizator świecki, nauczający w 52 krajach. 

 

José był gościem II Forum Charyzmatycznego, które odbyło się w Łodzi (1993r.) oraz głównym mówcą Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w 2006r.

 

W 1969 roku José uzyskał dyplom z filozofii w Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos w Mexico City, a  w 1970 r. dyplom (z Pisma Świętego) w Instituto Superior de Sagradas Escrituras. Następnie powrócił do Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos na studia teologiczne (1972/73). Pod koniec 1971 roku, José uczestniczył w modlitwie wylania Ducha Świętego i odtąd jego życie całkowicie zmieniło się – odkrył powołanie do bycia świeckim ewangelizatorem w Kościele. Wyjechał na studia za granicę i w 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Lumen Vitae Międzynarodowy Instytut Katechetyki i Duszpasterstwa w Brukseli (Belgia).

 

Po powrocie do Meksyku wykładał biblistykę i języki biblijne w Instituto De Sagrada Escritura, w Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos oraz w Instituto Biblico Catolico w Guadalajara. W 2005 roku został profesorem w Instytucie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. Napisał wiele artykułów do czasopism katolickich, publikowanych w 15 krajach. Jest autorem ok. 30 książek na temat nowej ewangelizacji i ruchu odnowy charyzmatycznej, które zostały przetłumaczone na 25 języków. Nauczał w 52 krajach, w tym w Watykanie. Ponadto głosił rekolekcje dla kapłanów w 17 krajach.

 

W 1980 r. założył Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która dziś obejmuje ok. 2000 szkół w 82 krajach - wszystkie posiadają tę samą wizję, oparte są na tej samej metodologii i programie szkolenia. W 1981 r. poznał  Ojca Emilieno Tardifa, z którym współpracował. Ich wspólne wysiłki zaowocowały w 1986 r. m.in. powstaniem KEKAKO (Kerygmat Karisma Koinonia). Od 1987 do 1993 roku José pracował jako dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej w Dziele Ewangelizacji 2000,  a w latach 1993 - 1998 reprezentował Meksyk na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. 

 

Od czasu, gdy został napełniony Duchem Świętym, posłuszny słowom Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15), charyzmatyczny lider José H. Prado Flores wypełnia to przesłanie na całym świecie.

 

 

W naszym wydawnictwie znajdziesz następujące pozycje książkowe tego autora:
„Sekret Pawła”, „Formacja uczniów”, „Jezus Chrystus, uzdrowiciel mojej osoby”, „Jezus żyje!”, „Jezus jest Mesjaszem” (w trzech ostatnich pozycjach jest współautorem, razem z o. Emilieno Tardifem MSC).
Więcej – kliknij tutaj.