Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

U ewangelizatora ważną rzeczą jest uszanowanie odmienności drugiego człowieka, aby nie dostosowywać go do siebie, ale siebie do niego: żebyśmy się umieli włączyć w jego sposób reagowania, myślenia, zrozumieć jego potrzeby, jego styl życiowy. Z tego względu osoby zaangażowane w ewangelizację muszą same być wewnętrznie wolne, muszą zerwać łańcuch swoich nastrojów, uprzedzeń, kompleksów i schematów myślenia.

kard. Stefan Wyszyński 

o. Raniero Cantalamessa OFMCap

o. Raniero Cantalamessa

O. Raniero Cantalamessa OFM cap - włoski teolog katolicki, franciszkanin kapucyn, kaznodzieja Domu Papieskiego.

Będzie gościem najbliższego Forum Charyzmatycznego "Świętymi bądźcie" organizowanego przez Centrum Mocnych w Duchu w dniach 29-30 września br.

 


O. Raniero Cantalamessa, z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodził się 22 lipca 1934 roku w Colli del Tronto (Włochy). Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. W roku 1962 uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, a w 1966 doktorat z literatury klasycznej na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Na tymże Uniwersytecie był profesorem zwyczajnym historii starożytnego chrześcijaństwa i dziekanem Wydziału Teologii. W latach 1975-1981 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Po 1975 postanowił poświęcić się duszpasterstwu i kierownictwu duchowemu. Związał się z ruchem Odnowy w Duchu Świętym.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

W maju 1999 i 2011r. był głównym mówcą i Gościem Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w Częstochowie.

21 maja 2011r., na wałach Jasnogórskiego Sanktuarium, zwracając się do wielotysięcznego tłumu – przedstawicieli wspólnot i grup Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski - powiedział, że pomimo iż przez wiele lat studiował Pismo Święte i ma za sobą 4 lata teologii oraz doktorat w tym zakresie, to dopiero po otrzymaniu Chrztu w Duchu Świętym, zmieniło się jego patrzenie i odbiór słowa Bożego. Do tego momentu był wiernym słuchaczem, czytelnikiem i wykładowcą Pisma Świętego – czynił to sumiennie, regularnie, a nawet z wiarą – jak sam przyznaje. Ale dopiero doświadczenie ożywczej mocy i miłości Ducha Świętego, spowodowało u niego zmianę rozumienia Słowa. Zaczął doświadczać, że nie jest ono martwe, że w nim jest żyjący Pan Bóg, który daje się poznać bardzo osobiście. Zostało mu bardzo jasno i prosto pokazane, że Duch Święty jest konieczny, aby zrozumieć słowo Boże tak, jak jest ono nam dane w zamyśle Pana Boga.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

W 1979 roku zrezygnował z pracy profesorskiej na uczelni w Mediolanie, żeby całkowicie oddać się przepowiadaniu słowa Bożego. Od roku 1980, jako kaznodzieja Domu Papieskiego, głosi kazania adwentowe i wielkopostne dla papieża, kardynałów i biskupów w Watykanie. Stanowisko kaznodziei apostolskiego wprowadził papież Paweł IV (1555 r.), a papież Benedykt XIV w roku 1743 powierzył je Zakonowi Braci Mniejszych Kapucynów. O. Raniero, jako kaznodzieja papieski, otrzymał 26 kwietnia 2010r. tytuł doctor honoris causa Uniwersytetu w Maceracie.

 

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

O. Cantalamessa OFMCap prowadzi rekolekcje, dni skupienia, wygłasza konferencje w różnych miejscach na całym świecie. Znany ze swej szczególnej wrażliwości na sprawy ekumenizmu zapraszany jest także przez wspólnoty luterańskie i anglikańskie. Jego książki, przetłumaczone na kilkanaście języków, zawierają teologię żywą, wypracowaną na klęczkach podczas modlitwy i adoracji. Przeniknięte są Biblią i nauką Ojców Kościoła.

 

Zobacz również ten artykuł - kliknij TUTAJ.

.

.

 

Zapisy na najbliższe Forum Charyzmatyczne - "Świętymi bądźcie", którego głównym gościem będzie o. Raniero Cantalamessa - tutaj!