Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

W ewangelizacji nie rezygnuje się z nikogo, nie okazuje się niechęci nikomu, pogardy nikomu, odwetu nawet nieprzyjaciołom – nigdy policzka lewego nie szczędzi się, chociaż się dostało w prawy. Nie pokazuje się zębów nikomu, nie wpada się w jakiś nastrój złości, gniewu, niecierpliwości. To jest droga trudna, bo to jest też droga krzyżowa. To jest krzyżowa droga, ale zbawcza.

kard. Stefan Wyszyński (Choszczówka, 8.05.1975)

 

Oreste Pesare - wywiad

Wywiad ten został przeprowadzony 7 lipca 2003 r. z Oreste Pesare, dyrektorem biura Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS z Rzymu. Autorem wywiadu jest Międzynarodowa Agencja Informacyjna Zenith, którego poranne wydania codziennie spływają Internetem na pulpity milionów katolików, przynosząc im najświeższe wieści z Watykanu.

 

„Łaska dla całego Kościoła” – tak określa Odnowę Charyzmatyczną (nazywaną także Odnową w Duchu Świętym) dyrektor biura ICCRS.

 

Zdefiniowana przez Jana Pawła II jako „wymowny przejaw nieustannie młodej żywotności Kościoła” oraz „pełen życia przejaw działania Ducha Świętego”, Odnowa powstała 18 lutego 1967 r., gdy trzydziestu studentów i profesorów Uniwersytetu Duquesne w Pensylwanii (USA) podjęło swoje dni skupienia, których tematem były przejawy potężnego działania Ducha Świętego w Kościele pierwotnym. To, co wydarzyło się podczas tych kilku dni, znalazło zaskakujący oddźwięk w całym Kościele. Doświadczenie „wylania Ducha Świętego” zwane również „chrztem w Duchu Świętym” powtórzyło się na Uniwersytecie Notre Dame, w stanie Indiana oraz w Michigan. Powstawały nowe grupy modlitewne, a Odnowa Charyzmatyczna szybko rozprzestrzeniła się po całym świecie i we wszystkich Kościołach chrześcijańskich. W samym Kościele katolickim ponad 120 milionów wiernych doświadczyło „chrztu w Duchu Świętym” (według szacunków ICCRS).

Oreste Pesare udzielił tego wywiadu w Madrycie, podczas Krajowego Spotkania Odnowy Charyzmatycznej w Hiszpanii.

 

- W jaki sposób istnieje i rozwija się ten ruch w Kościele?

Odnowa Charyzmatyczna jest doświadczeniem Ducha Świętego, dlatego każdy może w nie wejść. Nie jest więc zawężona do jakiejś ograniczonej grupy ludzi, ale należy do całego Kościoła. Wszyscy jesteśmy powołani, żeby żyć doświadczeniem Ducha Świętego, które otrzymaliśmy podczas chrztu. I jest to powołanie aktualne dla każdego stanu w Kościele...

Warto również zauważyć, że Odnowa jest najliczniejszym ruchem, włączając wymiar ekumeniczny. Jeśli weźmiemy pod uwagę naszych braci protestantów, zielonoświątkowców i prawosławnych – na świecie żyje 600 milionów chrześcijan, którzy weszli w to charyzmatyczne doświadczenie. To naprawdę imponująca liczba.

 

- Odnowa Charyzmatyczna jest pewną organizacją, choć pozbawiona jest zewnętrznych struktur. Jaką rolę odgrywa w niej ICCRS?

Ojciec Święty mówi, że Kościół opiera się na dwóch filarach – instytucjonalnym i charyzmatycznym. Cała historia Kościoła mówi nam o mocy Ducha, którego nowe inspiracje przychodzą do nas w formie charyzmatycznej. Od Pawła VI do Jana Pawła II widzimy wielką otwartość na Odnowę Charyzmatyczną. W trosce o „charyzmatyczną jakość” tego ruchu, potrzebne okazało się powołanie specjalnych służb. To właśnie ICCRS jest organizacją pozostającą do dyspozycji wszystkich rzeczywistości charyzmatycznych na całym świecie: organizacji, stowarzyszeń, wspólnot, szkół ewangelizacji, posługi Słowa, posługi uzdrowienia. Należy pamiętać, że Odnowa Charyzmatyczna – inaczej niż pozostałe ruchy w Kościele – nie ma swojego założyciela i brak jej struktury, która byłaby wspólna wszystkim. Naszym założycielem i przewodnikiem jest Duch Święty, działający przez pasterzy, których Bóg dał nam w Kościele.

Innym aspektem służby jest relacja ICCRS do Kościoła instytucjonalnego, zdolność wyrażenia językiem Kościoła charyzmatycznego doświadczenia tego, że to Duch Święty inspiruje swoimi natchnieniami świat. Na przykład pod koniec 2001 r. ICCRS i Papieska Rada d/s Świeckich zorganizowała w Rzymie Seminarium o Modlitwie Uzdrowienia, na które zaproszeni byli teologowie zarówno z Odnowy Charyzmatycznej, jak i ci niezwiązani z nią, oraz pierwsi liderzy Odnowy. Było nas tam 120 osób, dyskutowaliśmy na temat daru Odnowy dla całego Kościoła. Ten sposób przeprowadzenia refleksji okazał się owocny zarówno dla Odnowy, jak i dla całego Kościoła.

 

- Członkowie Odnowy postrzegani są jako ludzie oddani modlitwie i uwielbieniu Boga. Czy te aspekty ich tożsamości są również realizowane w konkretnych zaangażowaniach w Kościele i społeczeństwie?

Chciałbym zwrócić uwagę, że Odnowa Charyzmatyczna różni się od innych ruchów, ponieważ jest pewnym prądem duchowym, którego szczególną misją jest przemiana ludzkich serc i pociągnięcie ich ku Bogu. A gdy ktoś jest głęboko zjednoczony z Bogiem, nie może nie oddać swego życia sprawom Królestwa na tym świecie, tak jak Jezus. Doświadczenie Ducha Świętego prowadzi do istoty chrześcijaństwa i nieustannego nawracania się, a to zmienia serce kamienne w serce z ciała, zdolne do miłości. A kto kocha – ten służy. Dlatego cieszymy się, gdy ludzie mówią: „Jesteśmy grupą, która chce się wspólnie modlić”, bo wiemy, że tu leży sekret przemiany życia. Kościół potrzebuje świętych, ludzi, którzy doświadczyli głębokiej przemiany swojego życia przez Ducha Świętego – przemiany umysłów i serc – aby stali się drugim Jezusem. A tacy ludzie mogą przemienić świat.

 

- Oblicza się, że ponad 120 milionów katolików przeszło przez doświadczenie Odnowy Charyzmatycznej. W jaki sposób ICCRS zajmuje się ich formacją?

W ostatnich kilku latach jest to bardzo istotna kwestia. Nadszedł czas, aby ten Lud Boży wzrastał nie tylko w liczbę, ale i był budowany przez zdrową formację. Ten właśnie aspekt jest podejmowany przez Ojca Świętego w dokumentach, jakie kieruje do Odnowy na całym świecie.

Oczywiście sama modlitwa i zaufanie do Ducha Świętego nie wystarcza. Jak mówi św. Piotr, musimy być zawsze gotowi podać uzasadnienie naszej wiary. Biorąc pod uwagę, że Odnowa Charyzmatyczna jest bardzo różnorodnym nurtem, istnieją rozmaite drogi formacji, ale magisterium Kościoła jest najważniejszym źródłem w każdej z nich.

Należy podkreślić, że w formacji tej nie może zabraknąć najważniejszego elementu, o którym wspomniał w swoim świadectwie o. Raniero Cantalamessa (Kaznodzieja Domu Papieskiego): „Studiowałem życie Chrystusa: Jego dzieciństwo, dorosłość, to co napisali o Nim Ojcowie Kościoła. Wiedziałem tysiące rzeczy o osobie Jezusa, ale nie znałem Go osobiście”. Nie wystarczy formacja duchowa, by poznać Jezusa. Ona jest ważna, ale jako element uzupełniający dla naszego osobistego doświadczenia Ducha Świętego, a ono jest tu kluczowe.

Przez ostatni rok w ramach ICCRS konstytuowała się nowa Komisja Teologiczna. Po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność jeszcze za czasów Kardynała Leona Suenensa, arcybiskupa Malines w Brukseli, i to dzięki niej powstały słynne Dokumenty z Malines, które wytyczyły linię działania dla całej Odnowy. Tak więc seminariami na temat modlitwy uzdrowienia, zorganizowanymi we współpracy z Watykanem, ICCRS ponownie podjęło szczegółową formację w najważniejszych dla Odnowy Charyzmatycznej kwestiach.

Nowa komisja składa się z 6 teologów, pochodzących z różnych części świata. Są ekspertami w swojej dziedzinie i sami mają doświadczenie Odnowy Charyzmatycznej. Wśród nich jest bp Albert-Marie de Monlèon OP z Francji, duchowy ojciec Katolickich Fraterni Wspólnot Przymierza i zarazem doradca Papieskiej Rady d/s Świeckich; a także bp Joseph Grech z Australii, który przewodniczy tej komisji.

Duch Święty wskazuje nam na jeszcze jedną nowość – ustanowienie międzynarodowej szkoły formacji liderów Odnowy Charyzmatycznej, która będzie współpracowała z Komisją Teologiczną. A że ICCRS zawsze organizowało formacyjne rekolekcje dla liderów, to najbliższe odbędą się w Castel Gandolfo we Włoszech. Będziemy rozważać temat świętości, w oparciu o list apostolski Jana Pawła II Novo Millennio Ineunte. Spotkanie poprowadzi znany nam już o. Raniero Cantalamessa. Zapraszamy!

Oreste Pesare

 

 

Image© Szum z Nieba nr 59/2003

 

Image Polecamy książkę, która pogłębi nasze rozumienie Odnowy.

Więcej - kliknij tutaj.