Duch w Wielkim mieście!

Rekolekcje pełne Ducha - prowadzone przez o. Pawła Sawiaka SJ we współpracy z portalem Deon.

W tym odcinku Duch Święty chce przyjść i odwiedzić każdego z nas w naszych domach. Czy pozwolisz Mu wejść do swojego domu, czy Go zaprosisz? On pragnie przyjść i zobaczyć jak żyjesz, pragnie spotkać twoich bliskich i pokazać ci twoje życie w zupełnie innym świetle.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

..

.

O. Paweł chce poprowadzić każdego z nas przez kilka spotkań, podczas których spróbuje pokazać, w jaki sposób Duch Święty przychodzi do ciebie, w jaki sposób można z Nim współpracować i gdzie razem z Nim można zajść. Temat "Duch w wielkim mieście" mówi wiele o tobie i Duchu Świętym. Miasto jest bardzo dobrym obrazem duchowym wielu rzeczywistości, w których żyjesz.

.

Playlista - tutaj!