Wspólnota modlitewna ZWIASTOWANIE

 

Jesteśmy grupą modlitewną Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Świętym, działającą przy kościele Ojców Jezuitów w Łodzi,  pod ich duszpasterską opieką.

Spotykamy się w każdą środę o godz. 19.00 w sali teatralnej (Łódź, ul. Sienkiewicza 60).

W ramach naszej wspólnoty odbywają się także spotkania par niesakramentalnych w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00 w kaplicy św. Krzysztofa.