Jesteśmy grupą modlitewną Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Świętym.

Działamy przy kościele Ojców Jezuitów w Łodzi,  pod ich duszpasterską opieką.

Widzimy się w każdą środę o godz. 19.00 w sali teatralnej w budynku na prawo od kościoła.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 18.00 spotykamy się na mszy z zawierzeniem Maryi.

W ramach naszej wspólnoty odbywają się także spotkania par niesakramentalnych w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00 w kaplicy św. Krzysztofa.

Czym jest spotkanie modlitewne?

Zasadniczym celem spotkania jest uwielbienie Boga: indywidualne i wspólnotowe. W czasie modlitwy Duch Święty udziela charyzmatów. Każde spotkanie koncentruje się na Słowie Bożym. Ważnym elementem są świadectwa i dzielenie się duchowym doświadczeniem, czyli tym co Pan Bóg czyni w naszym życiu. Raz w miesiącu świętujemy wspólnotową Eucharystię. Jedność wspólnot pogłębiamy także w czasie agap.

Spotkania są dobrowolne, otwarte i niezobowiązujące.