Kalendarz czytań - 2018/02

Kalendarz liturgiczny - który zamieszczaliśmy w wersji papierowej Szumu z Nieba w postaci wkładki.

 

.

KWIECIEŃ

1.    Ndz. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20,1-9

2.    Pn. Dz 2,14.22b-32; Ps 16; Mt 28,8-15

3.    Wt. Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18

4.    Śr. Dz 3,1-10; Ps 105; Łk 24,13-35

5.    Czw. Dz 3,11-26; Ps 8; Łk 24,35-48

6.    Pt. Dz 4,1-12; Ps 118; J 21,1-14

7.    Sb. Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15

8.    Ndz. Dz 4,32-35; Ps 118; 1 J 5,1-6; J 20,19-31

9.    Pn. Dz 4,23-31; Ps 2; J 3,1-8

10.    Wt. Dz 4,32-37; Ps 93; J 3,7b-15

11.    Śr. Dz 5,17-26; Ps 34; J 3,16-21

12.    Czw. Dz 5,27-33; Ps 34; J 3,31-36

13.    Pt. Dz 5,34-42; Ps 27; J 6,1-15

14.    Sb. Dz 6,1-7; Ps 33; J 6,16-21

15.    Ndz. Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; 1 J 2,1-5; Łk 24,35-48

16.    Pn. Dz 6,8-15; Ps 119; J 6,22-29

17.    Wt. Dz 7,51-8,1a; Ps 31; J 6,30-35

18.    Śr. Dz 8,1b-8; Ps 66; J 6,35-40

19.    Czw. Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51

20.    Pt. Dz 9,1-20; Ps 117; J 6,52-59

21.    Sb. Dz 9,31-42; Ps 116B; J 6,55.60-69

22.    Ndz. Dz 4,8-12; Ps 118; 1 J 3,1-2; J 10,11-18

23.    Pn. Dz 11,1-18; Ps 42; J 10,11-18

24.    Wt. Dz 11,19-26 Ps 87 J 10,22-30

25.    Śr. Dz 12,24-13,5a; Ps 67; J 12,44-50

26.     Czw. Dz 13,13-25; Ps 89; J 13,16-20

27.    Pt. Dz 13,26-33; Ps 2; J 14,1-6

28.    Sb. Dz 13,44-52; Ps 98; J 14,7-14

29.    Ndz. Dz 9,26-31; Ps 22; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

30.    Pn. Dz 14,5-18; Ps 115; J 14,21-26

 

MAJ

1. Wt. Dz 14,19-28; Ps 145; J 14,27-31a

2. Śr. Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8

3. Czw. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13 Kol 1,12-16; J 19,25-27

4. Pt. Dz 15,22-31; Ps 57; J 15,12-17

5. Sb. Dz 16,1-10; Ps 100; J 15,18-21

6. Ndz. Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

7. Pn. Dz 16,11-15; Ps 149; J 15,26-16,4a

8. Wt. Dz 20,17-18a.28-32.36; Ps 100; Rz 8,31b-39; J 10,11-16

9. Śr. Dz 17,15.22-18,1; Ps 148; J 16,12-15

10. Czw. Dz 18,1-8; Ps 98; J 16,16-20

11. Pt. Dz 18,9-18; Ps 47; J 16,20-23a

12. Sb. Dz 18,23-28; Ps 47; J 16,23b-28

13. Ndz. Dz 18,23-28; Ps 47; J 16,23b-28

14. Pn. Dz 19,1-8; Ps 68; J 16,29-33

15. Wt. Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a

16. Śr. Dz 20,28-38 Ps 68 J 17,11b-19

17. Czw. Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26

18. Pt. Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19

19. Sb. Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25

20. Ndz. Dz 2,1–11 Ps 104 Ga 5, 16-25 J 15, 26-27; 16, 12-15

21. Pn. Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 2,1-11

22. Wt. Jk 4,1-10 Ps 55 Mk 9,30-37

23. Śr. Jk 4,13-17 Ps 49 Mk 9,38-40

24. Czw. Jk 5,1-6 Ps 49 Mk 9,41-43.45.47-50

25. Pt. Jk 5,9-12 Ps 103 Mk 10,1-12

26. Sb. Jk 5,13-20 Ps 141 Mk 10,13-16

27. Ndz. Pwt 4,32-34.39-40 Ps 33 Rz 8,14-17 Mt 28,16-20

28. Pn. 1 P 1,3-9 Ps 111 Mk 10,17-27

29. Wt. 1 P 1,10-16 Ps 98 Mk 10,28-31

30. Śr. 1 P 1,18-25 Ps 147B Mk 10,32-45

31. Czw. Wj 24,3-8 Ps 116B Hbr 9,11-15 Mk 14,12-16.22-26


CZERWIEC

1 Pt. 1 P 4,7-13 Ps 96 Mk 11,11-25

2 Sb. Jud 17,20b-25 Ps 63 Mk 11,27-33

3 Ndz.Pwt 5,12-15 Ps 81 2 Kor 4,6-11 Mk 2,23-3,6

4 Pn. 2 P 1,1-7 Ps 91 Mk 12,1-12

5 Wt. 2 P 3,12-15a.17-18 Ps 90 Mk 12,13-17

6 Śr. 2 Tm 1,1-3.6-12 Ps 123 Mk 12,18-27

7 Czw. 2 Tm 2,8-15 Ps 25 Mk 12,28b-34

8 Pt. Oz 11,1.3-4.8c-9 Iz 12 Ef 3,8-12.14-19 J 19,31-37

9 Sb. Iz 61,9-11 Ps: 1 Sm 2 Łk 2,41-51

10 Ndz. Rdz 3,9-15 Ps 130 2 Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35

11 Pn 1 Krl 17,1-6 Ps 121 Mt 5,1-12

12 Wt. 1 Krl 17,7-16 Ps 4 Mt 5,13-16

13 Śr. 1 Krl 18,20-39 Ps 16 Mt 5,17-19

14 Czw. 1 Krl 18,41-46 Ps 65 Mt 5,20-26

15 Pt. 1 Krl 19,9a.11-16 Ps 27 Mt 5,27-32

16 Sb. 1 Krl 19,19-21 Ps 16 Mt 5,33-37

17 Ndz. Ez 17,22-24 Ps 92 2 Kor 5,6-10 Mk 4,26-34

18 Pn. 1 Krl 21, 1b-16 Ps 5 Mt 5,38-42

19 Wt. 1 Krl 21,17-29 Ps 51 Mt 5,43-48

20 Śr. 2 Krl 2,1.6-14 Ps 31 Mt 6,1-6.16-18

21 Czw. Syr 48,1-14 Ps 97 Mt 6,7-15

22 Pt. 2 Krl 11,1-4.9-18.20 Ps 132 Mt 6,19-23

23 Sb. 2 Krn 24,17-25 Ps 89 Mt 6,24-34

24 Ndz. Iz 49,1-6 Ps 139 Dz 13,22-26 Łk 1,57-66.80

25 Pn. 2 Krl 17,5-8.13-15a.18 Ps 60 Mt 7,1-5

26 Wt. 2 Krl 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 Ps 48 Mt 7,6.12-14

27 Śr. 2 Krl 22,8-13;23,1-3 Ps 119 Mt 7,15-20

28 Czw. 2 Krl 24,8-17 Ps 79 Mt 7,21-29

29 Pt. Dz 12,1-11 Ps 34 2 Tm 4,6-9.17-18 Mt 16,13-19

30 Sb. Lm 2,2.10-14.18-19 Ps 74 Mt 8,5-17+

“Prawdziwa duchowa wdzięczność obejmuje całą przeszłość, zarówno wydarzenia dobre, jak i złe, chwile radosne i te przepełnione cierpieniem. Do miejsca, w którym się znajdujemy, zostaliśmy doprowadzeni przez wszystkie bez wyjątku wydarzenia z przeszłości i chcemy o nich wszystkich pamiętać jako o śladach Bożej Opatrzności. To wcale nie oznacza, że wszystko,co się w przeszłości wydarzyło, było dobre, ale oznacza, iż nawet złe rzeczy nie wydarzyły się z dala d kochającej obecności Boga.

Cierpienia Jezusa miały swe źródło w mocach ciemności. A jednak mówi On o swoim cierpieniu i o swojej śmierci jako o drodze do chwały.”
(Henri J. M. Nouwen, Tu i teraz)

+

“(...) ćwiczyć się w szukaniu obecności naszego Pana we wszystkich rzeczach (…)
(Św. Ignacy Loyola)

+

“Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.”

(Rz 8, 18)