Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Charyzmat uzdrawiania jest wbudowany w powołanie kapłańskie – Bóg udziela go podczas święceń, ponieważ ksiądz będzie nieustannie posyłany, by uzdrawiać lud Boży. Dramatem jest, gdy kapłan tego nie wie.

s. Briege McKenna OSC

 

Co oznacza symbol IHS?

Pierwsi chrześcijanie mieli dwa symbole, które były popularny i które oznaczały przynależność do Jezusa. Jedynym z nich była ryba, a drugim napis IHS. Dlaczego "ryba" - to powszechnie wiadomo i łatwo tę informację znaleźć w Internecie. Otóż wyraz ryba po grecku pisze się następująco: ICHTHYS. Chrześcijanie z kolejnych liter tego wyrazu wyprowadzali wyznanie wiary: Iesou Christos Theou hYios Soterion, czyli Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. A zatem sprawa z rybą jest mniej więcej załatwiona.

 

Jak to się ma do symbolu IHS. Otóż historia tego symbolu jest następująca: W Księdze Rodzaju (rozdział 14) Abraham wygrał walcząc 318 ludźmi. Pierwsi chrześcijanie interpretowali liczbę żołnierzy Abrahama w sposób symboliczny. Otóż po grecku liczbę 318 zapisuje się 18 + 300. Druga zasada jest taka, że wszystkie liczby można przenieść na litery i odwrotnie, tak np. aby zapisać imię Neron, należy podać liczbę 666. Natomiast połączenie cyfr 18 + 300 daje wyraz IH + T. Jezus Chrystus + Krzyż. Łącznie IHT. Taki znak obowiązywał do V lub VI wieku. W jaki sposób zamieniono krzyż na literę "S" - tego nie wiemy, ale już VII wieku Justynian II miał na swoich monetach symbol IHS.

Jak tłumaczyć litery z symbolu IHS. Litery IH oznaczają Jezusa Chrystusa i tu nie możemy mieć żadnych wątpliwości, ale co oznacza "S"? Wyjaśnień jest masa. Myślę, że najbardziej prawdopodobne jest, że to samo, co "S" w symbolu ryby, czyli Soterion = Zbawiciel. Taki też był najprawdopodobniej cel zamiany krzyża na literę "S", aby już nie podkreślać męki, ale zbawienie, które dokonało się na krzyżu. Współcześnie można też się spotkać z tłumaczeniem skrótu IHS jako Iesus Hominum Salvator, czyli Jezus Zbawiciel ludzi.

IHSka jest także symbole zakonu jezuitów. Jeśli zobaczycie gdzieś kościół, który nad wejściem ma symbol IHS, możecie strzelać, że jest to kościół wybudowany przez jezuitów i na 95% będziecie mieć rację. Symbol IHS jest w herbie zakonu jezuitów. Pełna nazwa zakonu to Towarzystwo Jezusowe, po łacinie Societatis Iesu. Litery "IH" symbolizują Jezusa, a "S" pasuje też do wyrazu "Societatis". A zatem IHS pasuje genialnie, aby mówić o Towarzystwie Jezusowym. No i tak już jest.

Polecamy książkę "Wierzyć i rozumieć" praca zbiorowa.