Wolność od formy modlitwy

Image Czasami pytamy się, w jakiej formie prowadzić modlitwę o uzdrowienie. Nie ma jednej, jedynej formy modlitwy. Także o formę modlitwy trzeba pytać Boga. Poza tym sposób modlitwy uzależniony jest od warunków kulturowych. Niech przykładem będzie obraz, który tu prezentujemy. Jego autorem jest Paolo Caliari Veronese, który pokazuje św. Barnabę modlącego się o uzdrowienie chorego mężczyzny. Obraz pochodzi z XVI wieku. Widzimy, że w tym czasie modlitwę o uzdrowienie wyobrażano sobie jako nałożenie na głowę chorego księgi Pisma świętego.