Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

U ewangelizatora ważną rzeczą jest uszanowanie odmienności drugiego człowieka, aby nie dostosowywać go do siebie, ale siebie do niego: żebyśmy się umieli włączyć w jego sposób reagowania, myślenia, zrozumieć jego potrzeby, jego styl życiowy. Z tego względu osoby zaangażowane w ewangelizację muszą same być wewnętrznie wolne, muszą zerwać łańcuch swoich nastrojów, uprzedzeń, kompleksów i schematów myślenia.

kard. Stefan Wyszyński 

Nowe „Preferencje Apostolskie” dla Towarzystwa Jezusowego

Przez prawie dwa lata jezuici na całym świecie dyskutowali, rozeznawali i modlili się, próbując odpowiedzieć na kluczowe pytania: „Do czego wzywa nas obecnie Jezus dźwigający swój krzyż w dzisiejszym świecie? O co prosi nas Kościół? Gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni?

 

 

 

Z tych rozmów zrodziły się apostolskie preferencje mające skanalizować wysiłki synów Ignacego Loyoli i rozpalić ich serca.

 

Oto nowe „Preferencje Apostolskie” dla całego Towarzystwa Jezusowego

1. Promocja rozeznania apostolskiego i Ćwiczeń Duchowych
Pomagać ludziom znaleźć Jezusa Chrystusa i naśladować Go

2. Kroczyć razem z wykluczonymi
Kroczyć razem z ubogimi, słabymi, wykluczonymi i tymi, których społeczeństwo uważa za bezwartościowych, realizując misję jednania i promocji sprawiedliwości

3. Towarzyszyć młodym w ich podróży życia
Towarzyszyć młodym ludziom w tworzeniu przyszłości pełnej nadziei

4. Dbać o nasz wspólny dom
Z głęboką inspiracją Ewangelią, pracować na rzecz ochrony i odnowy Bożego stworzenia

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

W rozeznanej misji Mocnych w Duchu już realizujemy poszczególne punkty preferencji apostolskich - głównie promowanie Ćwiczeń Duchownych i rozeznawania, towarzyszenie młodym oraz pomoc wykluczonym!

.

Więcej na DEON.pl

.