Zachwyceni Bogiem... czyli parę słów o neofitach

Autor: o. Paweł Sawiak SJ

Zwykła niedziela w jednej z miejskich parafii. Ludzie w różnym wieku, przekrój religijny mocno zróżnicowany. Największą grupę stanowią ci parafianie, których z różnych powodów tutaj nie ma. Potem mamy „przekonanych”, pochodzących z rozmaitych katolickich wspólnot, oraz tradycyjne rodziny i sporo starszych pań. Tych spotkamy w kościele także w ciągu tygodnia.

Więcej: Zachwyceni Bogiem... czyli parę słów o neofitach

 

Aktywna cierpliwość

Autor: Jacek Grabarczyk

Pierwsze skojarzenie, jakie nasunęło mi się, gdy zacząłem zastanawiać się nad pojęciem cierpliwości, to: czekanie, potem przyszło jeszcze: nuda. Zorientowałem się jednak, że takie podejście nie nadaje się na artykuł do „Szumu z Nieba”, więc trzeba było cierpliwie kombinować dalej…

Więcej: Aktywna cierpliwość

   

Bóg poza czasem - o wiecznie trwającym TERAZ

Autor: Rafał Wardowski SJ

Niektórzy ludzie wyróżniają dwa rodzaje czasu. Możemy mówić o czasie odmierzanym zegarkiem, czyli o pewnej rozciągłości między dziś a jutro, między dziś a wczoraj, albo o trwaniu jakiegoś stanu w tej rozciągłości. Istnieje jednak także inny czas, nazywany czasem zbawienia lub łaski. Każdy, kto doświadcza tego czasu – spotyka Boga, który jest życiem, świeżością i pokojem bez granic.

Więcej: Bóg poza czasem - o wiecznie trwającym TERAZ

   

Modlitwa bezinteresowna

Autor: Inga Pozorska

Bardzo często nasze spotkanie z Bogiem polega na przedstawianiu Mu swoich próśb (i bardzo dobrze) lub dziękowaniu za Jego opiekę (jeszcze lepiej), albo na przepraszaniu Go (niestety, niezbyt często). Osoby należące do różnego rodzaju wspólnot uczą się także modlitwy uwielbienia, czyli stawania przed dobrym Panem z postawą wdzięczności (oby jak najczęściej, bo godzien jest tego!),  i rozważania Pisma świętego (oby codziennie!).

Więcej: Modlitwa bezinteresowna

   

Przebaczenie kluczem prawdziwej sprawiedliwości

Autor: Redaktor serwisu

Pełny tekst papieskiej katechezy n.t. przebaczenia jako kluczu prawdziwej sprawiedliwości.

Więcej: Przebaczenie kluczem prawdziwej sprawiedliwości

   

Podejmowanie decyzji we wspólnocie

Autor: Marek Witkowski

Nasze życie w Chrystusie dojrzewa w grupach Odnowy w Duchu Świętym lub w innych ruchach, co oznacza, że pewna przestrzeń decyzji w naszym życiu zależy od rozeznania wspólnotowego. Wspólnoty różnią się od siebie sposobami dokonywania wyborów, ponieważ różni są ludzie, którzy je tworzą. Oczywiście można przedstawić teoretycznie najlepszy sposób podejmowania decyzji – i spróbuję to teraz zrobić – ale warto mieć świadomość, że praktyka nie tak łatwo podporządkowuje się teorii.

Więcej: Podejmowanie decyzji we wspólnocie

   

Otwartość na zmiany

Autor: Remigiusz Recław SJ

Na słowa „potrzeba zmiany” – reagujemy najczęściej z lękiem. Lęk pojawia się, gdy mówimy o zmianach w Kościele, we wspólnocie, w parafii. Zawsze część osób przyzwyczaja się do tego, co jest, więc chciałaby, aby sytuacja się nie zmieniała. Inni natomiast czekają na zmianę jak na wybawienie!

Więcej: Otwartość na zmiany

   

Małżeństwa niesakramentalne w Kościele

Autor: Redaktor serwisu

 

W tym krótkim filmiku zawarte są refleksje nad funkcjonowaniem par niesakramentalnych w różnych wspólnotach. Mowa jest o tym, czego mogą, albo czego pary niesakramentalne nie mogą w kościele.

Więcej: Małżeństwa niesakramentalne w Kościele

   

Jak stawiać zdrowe granice?

Autor: Anna Jaworska

Czy dobry chrześcijanin może odmawiać? Czy ma obowiązek być zawsze miły, uległy i otwarty do bólu? Nie, warto stawiać granice pomiędzy sobą a światem. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak możemy stawiać zdrowe granice i jak reagować, gdy inni je przekraczają.

Więcej: Jak stawiać zdrowe granice?

   

Ogień i rozłam - nadzieja dla Europy

Autor: Edyta Tombarkiewicz

Czy Europę da się uratować? Jak radzić sobie z kryzysem z powodu imigrantów, brakiem wiary, wypaleniem w posłudze? Czy Odnowa, podobnie jak i kontynent europejski to już „starsza pani”? Odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć w kilkunastu ognistych przemówieniach, wygłoszonych podczas Europejskiej Konferencji Odnowy Charyzmatycznej, która odbyła się na początku października 2015 r. w Warszawie. Oto kilka wystąpień „w pigułce”:

Więcej: Ogień i rozłam - nadzieja dla Europy

   

Zaproszenie do miłosierdzia

Autor: o. Remigiusz Recław sJ

Miłosierdzie Boże jest dziś najpopularniejszym tematem duchowym. Kult miłosierdzia rozwija się w błyskawicznym tempie i widać, że ta duchowość obecnie najbardziej przemawia do ludzi. Jednak z miłosierdzia Bożego wypływają też konsekwencje, które czasem trudno nam przyjąć, ponieważ… są wymagające.

Więcej: Zaproszenie do miłosierdzia

   

Strona 9 z 28