Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

U ewangelizatora ważną rzeczą jest uszanowanie odmienności drugiego człowieka, aby nie dostosowywać go do siebie, ale siebie do niego: żebyśmy się umieli włączyć w jego sposób reagowania, myślenia, zrozumieć jego potrzeby, jego styl życiowy. Z tego względu osoby zaangażowane w ewangelizację muszą same być wewnętrznie wolne, muszą zerwać łańcuch swoich nastrojów, uprzedzeń, kompleksów i schematów myślenia.

kard. Stefan Wyszyński 

Romans z księdzem

Autor: Piotr Głuchowski, Marcin Kowalski

ImageOtrzymujemy od Was sygnały, aby poruszać też tematy trudne, które czasem mają miejsce we wspólnotach. Jednym z nich jest relacja kapłana z kobietami. Ów problem będzie istnieć zawsze, ponieważ jesteśmy ludźmi. Chodzi jednak o to, abyśmy umieli mądrze reagować w takich sytuacjach. A trzeba przyznać, że środowiska kościelne nie są przygotowane, aby stawiać czoła tym problemom. Najgorzej jest wówczas, gdy milczymy albo ukrywamy problem.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

O Ewangelizacji w Świecie Współczesnym (1975)

Autor: Paweł VI

ImageOprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania i ważne przekazywanie Ewangelii prywatne, od osoby do osoby. Używał go bardzo często sam Pan, jak świadczą rozmowy z Nikodemem, Zacheuszem, Samarytanką, Szymonem Faryzeuszem. To samo czynili Apostołowie. A czyż istnieje inna forma ewangelizowania, niż przekazywanie drugiemu tego, czego samemu doświadczyło się co do wiary?

Więcej: O Ewangelizacji w Świecie Współczesnym (1975)

   

Charyzmat mówienia językami w Biblii

Autor: ks. Józef Kudasiewicz

ImageWśród charyzmatów spektakularnych „mówienie językami” (1 Kor 12,30) budzi najwięcej zainteresowania i kontrowersji. Dar ten nazywa się glossolalią (od greckiego glossa - język, i lalein - mówić).

Występuje on w Nowym Testamencie w dwojakim kontekście: w kontekście modlitwy (1 Kor 12-14) i ewangelizacji (Dz 2,1-47; Mk 16,17). Istnieją między nimi podobieństwa i różnice, dlatego nie można ich ze sobą utożsamiać. I jedne, i drugie są darem Ducha Świętego (Dz 2,4; 1 Kor 12,3-11); obydwa sposoby wyrażają się w artykulacji i odbiorze. Różnice natomiast dotyczą tak ich nazwy, jak i treści. Paweł używa formuły „mówić językami” (1 Kor 12,30; 14,5.6.18.23.29), Łukasz zaś dodaje przymiotnik „obcymi”: „mówić obcymi językami”. Słuchacze rozumieją tę mowę (Dz 2,6n). Cel tej zrozumiałej mowy jest oczywisty - ewangelizacja.

 

Więcej: Charyzmat mówienia językami w Biblii

   

"Chrzest w Duchu Świętym" w świetle Biblii

Autor: ks. Józef Kudasiewicz

ImagePierwszym „chrztem w Duchu” była Pięćdziesiątnica. „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” - mówi Jezus, zapowiadając ją (Dz 1,5). „Chrzest w Duchu Świętym”, o jakim mówi się na nowo w Kościele, jest dla Jezusa zmartwychwstałego jednym ze sposobów kontynuowania Jego misji w świecie, który potrzebuje chrztu Duchem. Chrzest ten jest rzeczywistością aktualną i bardzo żywą w Kościele. Wyrażenie to bierzemy w cudzysłów, żeby ten chrzest w Duchu odróżnić od chrztu sakramentalnego, dokonywanego z nakazu Jezusa wodą i w imię Trójcy Przenajświętszej.

Więcej: "Chrzest w Duchu Świętym" w świetle Biblii

   

Jan Paweł II o Odnowie w Duchu Świętym

Autor: Jan Paweł II

Bł. Jan Paweł IIPrzytoczymy w tym krótkim opracowaniu fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II z pierwszego dziesięciolecia jego pontyfikatu. Wybrane zdania pokazują nam, jaki kierunek chciał nadać Odnowie Jan Paweł II. Myślę, że liderzy i animatorzy powinni wziąć sobie te słowa do serca. A następnie, prowadzić formację w swoich wspólnotach w taki sposób, aby akcentowała to, czego oczekuje od Odnowy Stolica Apostolska.

Więcej: Jan Paweł II o Odnowie w Duchu Świętym

   

Historia Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

Autor: ks. Andrzej Grefkowicz

Odnowa w Duchu Świętym na świecie

Wiosną 1966 r. dwaj wykładowcy Uniwersytetu Duquesne w Pitttsburghu, niezadowoleni ze swojego dotychczasowego życia chrześcijańskiego, postanowili rozpocząć własne duchowe poszukiwania, by ożywic swoją wiarę. W sierpniu tego roku natknęli się na książkę "Krzyż i sztylet" poświęconą działalności Dawida Wilkersona, pastora zielonoświątkowego, który w sposób niezwykle skuteczny prowadził ewangelizację wśród gangów młodzieżowych Nowego Jorku. Drugą pozycją, która wywarła duży wpływ na wspomnianych profesorów, była książka Johna Sherilla "Oni mówią innymi językami". Ta z kolei opisywała dzieje odnowy zielonoświątkowej w Ameryce. Wykładowcy nawiązali kontakty z zielonoświątkowcami, na skutek których, podczas zainicjowanej modlitwy wstawienniczej, otworzyli się na nadzwyczajne dary Ducha Św.

Więcej: Historia Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

   

Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

Autor: ICCRS

Oto pięć celów Odnowy:

1. Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

2. Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego.

3. Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.

Więcej: Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

   

Statuty Zespołu Koordynatorów - fragment

Autor: Rada Koordynatorów

Fragment Statutów pokazujący ogólną charakterystykę Odnowy Charyzmatycznej:

Więcej: Statuty Zespołu Koordynatorów - fragment

   

Duch ukazuje Jezusa (1987 r.)

Autor: Jan Paweł II

W dniach 11 -76 maja 1987 r. w Rzymie odbyła się szósta Międzynarodowa Konferencja Liderów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, zatytułowaną "Dobra Nowina dla ubogich". Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął jej uczestników na specjalnej audiencji i wygłosił poniższe przemówienie.

Więcej: Duch ukazuje Jezusa (1987 r.)

   

Powstanie Odnowy Charyzmatycznej

Autor: o. Remigiusz Recław SJ

ImagePrzedstawiam skrótowo historię ruchu charyzmatycznego. Jak się to wszystko zaczęło i w jaki sposób dotarło na nowo do Kościoła Katolickiego. Piszę „na nowo”, ponieważ źródło ruchów charyzmatycznych mamy w Nowym Testamencie, czyli w pismach skierowanych do wspólnot, których głową i autorytetem był św. Piotr i jego następcy.

Więcej: Powstanie Odnowy Charyzmatycznej

   

W sercu Kościoła

Autor: o. Fio Mascarenhas SJ

ImageKatecheza wygłoszona na otwarcie V Kongresu Liderów Odnowy w Duchu Świętym 30 kwietnia 1984 r. w Rzymie. Głównym tematem prelekcji jest to, co znajduje się w sercu Kościoła: Duch, Słowo, Sakramenty i Krzyż.

Więcej: W sercu Kościoła

   

Strona 27 z 29