Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Ewangelizując, sami potrzebujemy nieustannego nawrócenia, odświeżenia naszych sił, dynamizmu i zapału do głoszenia. Bóg nas powołuje, abyśmy byli długodystansowcami. Sprinter biegnie szybko, ale też szybko się męczy. Bóg potrzebuje nas na długie dystanse. Ważne, że idziemy do przodu. Nie chodzi o szybkość, ale aby ciągle iść – obojętnie gdzie teraz jesteśmy. Musimy nawzajem uczyć się od siebie, pytając się, czy metody działania innych wspólnot można zastosować również w naszych.
Michelle Moran


 

Duch ukazuje Jezusa (1987 r.)

Autor: Jan Paweł II

W dniach 11 -76 maja 1987 r. w Rzymie odbyła się szósta Międzynarodowa Konferencja Liderów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, zatytułowaną "Dobra Nowina dla ubogich". Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął jej uczestników na specjalnej audiencji i wygłosił poniższe przemówienie.

Więcej: Duch ukazuje Jezusa (1987 r.)

 

Powstanie Odnowy Charyzmatycznej

Autor: o. Remigiusz Recław SJ

ImagePrzedstawiam skrótowo historię ruchu charyzmatycznego. Jak się to wszystko zaczęło i w jaki sposób dotarło na nowo do Kościoła Katolickiego. Piszę „na nowo”, ponieważ źródło ruchów charyzmatycznych mamy w Nowym Testamencie, czyli w pismach skierowanych do wspólnot, których głową i autorytetem był św. Piotr i jego następcy.

Więcej: Powstanie Odnowy Charyzmatycznej

   

W sercu Kościoła

Autor: o. Fio Mascarenhas SJ

ImageKatecheza wygłoszona na otwarcie V Kongresu Liderów Odnowy w Duchu Świętym 30 kwietnia 1984 r. w Rzymie. Głównym tematem prelekcji jest to, co znajduje się w sercu Kościoła: Duch, Słowo, Sakramenty i Krzyż.

Więcej: W sercu Kościoła

   

Pokusy Odnowy

Autor: o. Raniero Cantalamessa OFMCap

Katecheza wygłoszona podczas konferencji Odnowy w Duchu Świętym w latach 80. w Rimini.

Jedna z pokus, z jakimi spotyka się dziś Odnowa, polega na pragnieniu, by stać się czymś szczególnym sama dla siebie, liczyć swoich członków i przenosić swą uwagę krok po kroku ze słońca w stronę cienia.

Więcej: Pokusy Odnowy

   

Duch Święty - źródło charyzmatów i posług (1998)

Autor: Jan Paweł II

Audiencja generalna, 5 sierpnia 1998 r.

Więcej: Duch Święty - źródło charyzmatów i posług (1998)

   

Wiele charyzmatów, ale jedna misja (1998 r.)

Autor: Jan Paweł II

Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli ruchów kościelnych. 30 V 1998.

«Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym» (Dz 2, 2-4).

Więcej: Wiele charyzmatów, ale jedna misja (1998 r.)

   

Wszczepieni w Kościół (1981 r.)

Autor: Jan Paweł II

Przemówienie wygłoszone podczas IV Międzynarodowej Konferencji Liderów Odnowy w Duchu Świętym, 7 maja 1981 roku w Rzymie.

Więcej: Wszczepieni w Kościół (1981 r.)

   

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary nt. modlitwy o uzdrowienie

Autor: Joseph Ratzinger

Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i do zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk, ponieważ w taki czy inny sposób dotyczy wszystkich. Właśnie przez niego choroba jest rozumiana jako środek zjednoczenia z Chrystusem i wewnętrznego oczyszczenia, zaś ze strony tych, którzy opiekują się chorą osobą, jako okazja do czynienia miłosierdzia. Ponadto choroba także, jak i inne cierpienia ludzkie, stanowi uprzywilejowany moment modlitwy: czy to jako prośba o łaskę, aby przyjąć chorobę w świetle wiary i zgodzić się z wolą Bożą, czy również jako błaganie o otrzymanie uzdrowienia.

Więcej: Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary nt. modlitwy o uzdrowienie

   

Trwać w jedności w Kościele Katolickim w Europie

Autor: Bp Bronisław Dembowski

ImageZacznę od przypomnienia podstawowych tekstów Pisma Świętego, które odnoszą się do trudu jedności: Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój . Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. (...) I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego (Ef 4,3-6.11-13).

Więcej: Trwać w jedności w Kościele Katolickim w Europie

   

Kajfasz charyzmatyk

Autor: Rafał Skibiński OP

Nasze życiowe budowanie przypomina budowanie domu. Jest to może obraz trochę dziecinny, ale pomoże nam rozpoznać, na czym się w życiu opieramy. Budować musimy z czegoś trwałego i szlachetnego, z jakiegoś cennego kruszcu, ze złota. Dlaczego? Dlatego, że ten dom, jak mówi Pismo Święte, będzie przechodził próbę ognia. Jeżeli zbudujemy go z tektury, ze słomy czy z jakichś innych materiałów zastępczych - spłonie i my także w jakiś sposób zostaniemy nadpaleni, nam także stanie się krzywda.

Więcej: Kajfasz charyzmatyk

   

Pobożność lidera nie jest pobożnością całej grupy

Autor: o. Remigiusz Recław SJ

ImageJest rzeczą wielce niebezpieczną
chcieć prowadzić wszystkich
tą samą drogą do doskonałości.

św. Ignacy z Loyoli

To zdanie jest fundamentalną zasadą św. Ignacego. Bóg prowadzi każdego inną drogą, o czym muszą pamiętać kierownicy duchowi, animatorzy i liderzy. Dowodem na to jest fakt, że życie każdego z nas jest odmienne. Dlatego w szkole św. Ignacego poszczególne osoby traktujemy zawsze indywidualnie (np. nie ma rekolekcji ignacjańskich bez indywidualnych rozmów).

Więcej: Pobożność lidera nie jest pobożnością całej grupy

   

Strona 27 z 28