Wiele charyzmatów, ale jedna misja (1998 r.)

Autor: Jan Paweł II

Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli ruchów kościelnych. 30 V 1998.

«Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym» (Dz 2, 2-4).

Więcej: Wiele charyzmatów, ale jedna misja (1998 r.)

 

Wszczepieni w Kościół (1981 r.)

Autor: Jan Paweł II

Przemówienie wygłoszone podczas IV Międzynarodowej Konferencji Liderów Odnowy w Duchu Świętym, 7 maja 1981 roku w Rzymie.

Więcej: Wszczepieni w Kościół (1981 r.)

   

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary nt. modlitwy o uzdrowienie

Autor: Joseph Ratzinger

Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i do zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk, ponieważ w taki czy inny sposób dotyczy wszystkich. Właśnie przez niego choroba jest rozumiana jako środek zjednoczenia z Chrystusem i wewnętrznego oczyszczenia, zaś ze strony tych, którzy opiekują się chorą osobą, jako okazja do czynienia miłosierdzia. Ponadto choroba także, jak i inne cierpienia ludzkie, stanowi uprzywilejowany moment modlitwy: czy to jako prośba o łaskę, aby przyjąć chorobę w świetle wiary i zgodzić się z wolą Bożą, czy również jako błaganie o otrzymanie uzdrowienia.

Więcej: Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary nt. modlitwy o uzdrowienie

   

Trwać w jedności w Kościele Katolickim w Europie

Autor: Bp Bronisław Dembowski

ImageZacznę od przypomnienia podstawowych tekstów Pisma Świętego, które odnoszą się do trudu jedności: Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój . Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. (...) I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego (Ef 4,3-6.11-13).

Więcej: Trwać w jedności w Kościele Katolickim w Europie

   

Kajfasz charyzmatyk

Autor: Rafał Skibiński OP

Nasze życiowe budowanie przypomina budowanie domu. Jest to może obraz trochę dziecinny, ale pomoże nam rozpoznać, na czym się w życiu opieramy. Budować musimy z czegoś trwałego i szlachetnego, z jakiegoś cennego kruszcu, ze złota. Dlaczego? Dlatego, że ten dom, jak mówi Pismo Święte, będzie przechodził próbę ognia. Jeżeli zbudujemy go z tektury, ze słomy czy z jakichś innych materiałów zastępczych - spłonie i my także w jakiś sposób zostaniemy nadpaleni, nam także stanie się krzywda.

Więcej: Kajfasz charyzmatyk

   

Pobożność lidera nie jest pobożnością całej grupy

Autor: o. Remigiusz Recław SJ

ImageJest rzeczą wielce niebezpieczną
chcieć prowadzić wszystkich
tą samą drogą do doskonałości.

św. Ignacy z Loyoli

To zdanie jest fundamentalną zasadą św. Ignacego. Bóg prowadzi każdego inną drogą, o czym muszą pamiętać kierownicy duchowi, animatorzy i liderzy. Dowodem na to jest fakt, że życie każdego z nas jest odmienne. Dlatego w szkole św. Ignacego poszczególne osoby traktujemy zawsze indywidualnie (np. nie ma rekolekcji ignacjańskich bez indywidualnych rozmów).

Więcej: Pobożność lidera nie jest pobożnością całej grupy

   

Lider i animator powinni być twórczy

Autor: kard. Stefan Wyszyński

Image Będę Wam stawiał wymagania... będę was poruszał, żebyście się nie zastali, żebyście się nie zasiedzieli, żebyście nie zarośli tam gdzieś w jakiejś bezczynności, braku inicjatywy, chodzeniu własnymi drogami, co dla Kościoła Bożego w Polsce jest tak niebezpieczne... Potrzeba Was dzisiaj, jak najwięcej zwartości między sobą, potrzeba też jak najwięcej wspólnoty z Kościołem Bożym, który jest rządzony przez biskupów.

Więcej: Lider i animator powinni być twórczy

   

Przyjdź, Duchu Święty!

Autor: Jan Paweł II

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. dla przedstawicieli ruchów kościelnych. 31 V 1998.

Więcej: Przyjdź, Duchu Święty!

   

Posłuszeństwo wiary

Autor: Ks. Mieczysław Ozorowski

Image Posłuszeństwo jest ważną rzeczą i mówi się o nim od początku założenia Kościoła. Ktoś mógłby powiedzieć, że zawsze z nim były kłopoty i że współcześnie, w świecie mającym obsesję na punkcie wolności, wręcz nie ma sensu mówić o posłuszeństwie. Wydaje się, że wszystko musi podlegać demokratycznej procedurze głosowania i wolnego wyboru.

Więcej: Posłuszeństwo wiary

   

Osobista modlitwa lidera i animatora

Autor: o. Remigiusz Recław SJ

Image Osobista modlitwa lidera i animatora musi być modlitwą odważną! Czasem zastanawiamy się, skąd jedna osoba ma tyle wewnętrznej odwagi i siły duchowej, a drugiej, choć równie pobożnej, zupełnie takich cech brak. Otóż Pismo święte mówi nam, że istnieje coś takiego, jak modlitwa odważna. Jest to modlitwa, po której natychmiast następuje czyn. Możemy też nazwać ją modlitwą czynu albo też modlitwą zabierającą lęk.

Więcej: Osobista modlitwa lidera i animatora

   

Strona 27 z 27