José H. Prado Flores

José H. Prado FloresJosé H. Prado Flores, znany też jako Pepe Prado, urodził się 15 maja 1947 roku w Mexico City. W 1981 roku ożenił się z Susan - ślub odbył się w Kanie Galilejskiej. Mają czworo dzieci: Susan, Juana Marcos, Dawida i Ana Gabriela. Niestrudzony ewangelizator świecki, nauczający w 52 krajach. 

 

José był gościem II Forum Charyzmatycznego, które odbyło się w Łodzi (1993r.) oraz głównym mówcą Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w 2006r.

 

W 1969 roku José uzyskał dyplom z filozofii w Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos w Mexico City, a  w 1970 r. dyplom (z Pisma Świętego) w Instituto Superior de Sagradas Escrituras. Następnie powrócił do Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos na studia teologiczne (1972/73). Pod koniec 1971 roku, José uczestniczył w modlitwie wylania Ducha Świętego i odtąd jego życie całkowicie zmieniło się – odkrył powołanie do bycia świeckim ewangelizatorem w Kościele. Wyjechał na studia za granicę i w 1977 r. ukończył z wyróżnieniem Lumen Vitae Międzynarodowy Instytut Katechetyki i Duszpasterstwa w Brukseli (Belgia).

 

Po powrocie do Meksyku wykładał biblistykę i języki biblijne w Instituto De Sagrada Escritura, w Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos oraz w Instituto Biblico Catolico w Guadalajara. W 2005 roku został profesorem w Instytucie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. Napisał wiele artykułów do czasopism katolickich, publikowanych w 15 krajach. Jest autorem ok. 30 książek na temat nowej ewangelizacji i ruchu odnowy charyzmatycznej, które zostały przetłumaczone na 25 języków. Nauczał w 52 krajach, w tym w Watykanie. Ponadto głosił rekolekcje dla kapłanów w 17 krajach.

 

W 1980 r. założył Szkołę Ewangelizacji Świętego Andrzeja, która dziś obejmuje ok. 2000 szkół w 82 krajach - wszystkie posiadają tę samą wizję, oparte są na tej samej metodologii i programie szkolenia. W 1981 r. poznał  Ojca Emilieno Tardifa, z którym współpracował. Ich wspólne wysiłki zaowocowały w 1986 r. m.in. powstaniem KEKAKO (Kerygmat Karisma Koinonia). Od 1987 do 1993 roku José pracował jako dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej w Dziele Ewangelizacji 2000,  a w latach 1993 - 1998 reprezentował Meksyk na spotkaniu Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. 

 

Od czasu, gdy został napełniony Duchem Świętym, posłuszny słowom Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15), charyzmatyczny lider José H. Prado Flores wypełnia to przesłanie na całym świecie.

 

 

W naszym wydawnictwie znajdziesz następujące pozycje książkowe tego autora:
„Sekret Pawła”, „Formacja uczniów”, „Jezus Chrystus, uzdrowiciel mojej osoby”, „Jezus żyje!”, „Jezus jest Mesjaszem” (w trzech ostatnich pozycjach jest współautorem, razem z o. Emilieno Tardifem MSC).
Więcej – kliknij tutaj.