Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

W ewangelizacji nie rezygnuje się z nikogo, nie okazuje się niechęci nikomu, pogardy nikomu, odwetu nawet nieprzyjaciołom – nigdy policzka lewego nie szczędzi się, chociaż się dostało w prawy. Nie pokazuje się zębów nikomu, nie wpada się w jakiś nastrój złości, gniewu, niecierpliwości. To jest droga trudna, bo to jest też droga krzyżowa. To jest krzyżowa droga, ale zbawcza.

kard. Stefan Wyszyński (Choszczówka, 8.05.1975)

 

Duch w Wielkim mieście!

Rekolekcje pełne Ducha - prowadzone przez o. Pawła Sawiaka SJ we współpracy z portalem Deon.

W tym odcinku Duch Święty chce przyjść i odwiedzić każdego z nas w naszych domach. Czy pozwolisz Mu wejść do swojego domu, czy Go zaprosisz? On pragnie przyjść i zobaczyć jak żyjesz, pragnie spotkać twoich bliskich i pokazać ci twoje życie w zupełnie innym świetle.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

..

.

O. Paweł chce poprowadzić każdego z nas przez kilka spotkań, podczas których spróbuje pokazać, w jaki sposób Duch Święty przychodzi do ciebie, w jaki sposób można z Nim współpracować i gdzie razem z Nim można zajść. Temat "Duch w wielkim mieście" mówi wiele o tobie i Duchu Świętym. Miasto jest bardzo dobrym obrazem duchowym wielu rzeczywistości, w których żyjesz.

.

Playlista - tutaj!