3 minuty z Loyoli - cz. II

Prezentujemy serię formacyjną 50 odcinków z duchowości ignacjańskiej - każdy zawiera krótkie wyjaśnienie maksym św. Ignacego, które bardzo mocno dotykają naszego życia. Są to praktyczne duchowe wskazówki,  pomocne dla każdego.

Każdą z maksym św. Ignacego wyjaśnia o. Remigiusz Recław SJ

.

.

.

.

Zapraszamy do uczestnictwa, aby później wprowadzać to w życie!

Św. Ignacy módl się za nami!

 

.27..

.

30. Ten, kogo wiąże tak wielki obowiązek służenia Bogu...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

29. Są rożne drogi do doskonałości, bo różne i liczne są dary Ducha Świętego...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

28. Niech wszyscy usiłują mieć DOBRE INTENCJE. To znaczy niech szukają Boga...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

27. Jedynie ten, kto nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

26. Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

25. Jest bardzo wartościowe przeszkodzić nawet tylko jednemu grzechowi...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

24. Źle mierzy się postęp duchowy wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

23. Zarówno oziębłość, jak i nadmierny zapał mogą powodować choroby duszy.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

22. Wielką pomocą do postępu jest przyjaciel, któremu pozwoliłeś upominać cię za twoje uchybienia...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

21. Przewidywać i planować to, co ma się zrobić, a po zrobieniu zbadać to i ocenić...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

20. Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

19. Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

18. Ten, kto popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy.

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

17. Człowiek zły łatwo innych posądza o zło...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

16. Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga...

.

Dim lights Embed Embed this video on your site

.

.

Odcinki od 1-15 znajdziesz tutaj!

.

(zamieszczono 2017-06-20)

.